པར་རིས། མང་།

བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་རོལ་ཚུལ།
བོད་ཀྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་གསར་གྱི་མཁོ་ཆས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་བསར་བྱས་ནས་དགའ་སྤྲོའི་ངང་བོད་ཆུ་སྟག་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་བསུ་བ།
【ལོ་སར་སྐབས་གཞི་རིམ་དུ་བསྐྱོད་པ】ཤར་མདའ་གྲོང་ཚོས་གླུ་གར་སྤྲོ་ཚོགས་བསྡུས་ནས་ལོ་གསར་ལ་རོལ།
ཁྲི་ཀ་རྫོང་གིས2022ལོའི་ལོ་སར་གྱི་མི་རིགས་སྲོལ་རྒྱུན་མདའ་འཕེན་འགྲན་སྡུར་སྤེལ་བ།
དམངས་ཁྲོད་འཁྲབ་སྟོན་གྱིས་ལོ་སར་སྐྱིད་ལ་བཀོལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ལ་སྤྲོ་སྐྱིད་སྦྱིན།
དཔའ་མཚོ་སྒྲོལ་མའི་ཁྱིམ་གྱི་ལོ་སར།

བརྙན། མང་།

དཔྱིད་ཀྱི་སྨོན་འདུན། གཉན་ཚེ་རིང་། བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས།
སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ། རྟ་མགྲིན་བཀྲ་ཤིས། ཚེ་རིང་དབང་འདུས། ཐོ་རེངས།
དམངས་གླུ་མཐུད་ལེན། དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མ། རྡོ་འབུམ། འཕགས་པ་སྐྱབས།
པི་ཝང་སྟེང་གི་ལྷ་རྩེ།
2022ལོའི་ལོ་སར་དགོང་ཚོགས་ཆེད་སྒྲིག ལོ་གཡང་དཔྱིད་ཀྱི་སྨོན་འདུན།
གྲོགས་པོ་ལགས། བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་། ཀླུ་མོ་འཚོ། བསོད་བཀྲ།